Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 07/10/2019 08:25:11 ] TTSpeculator: Ngày 7/10: Chào buổi sáng

[ 07/10/2019 08:25:19 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 07/10/2019 11:06:10 ] TTSpeculator: vnindex hồi yếu, phái sinh vênh gần 5 điểm quí vị Long đuổi rủi ro

[ 07/10/2019 02:00:44 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short nhẹ giá 917.5

[ 07/10/2019 02:01:25 ] TTSpeculator: Chúng tôi thấy vênh điểm chúng tôi Short trước 10%

[ 07/10/2019 02:06:10 ] TTSpeculator: Chúng tôi giữ Short qua đêm. Đêm nay Dow 30 giảm mạnh thì Short qua đêm sẽ thắng

[ 07/10/2019 02:07:46 ] TTSpeculator: NĐT ngoại tiếp tục bán ròng, phái sinh vênh điểm khá, Dow 30 có xu hướng giảm điểm

[ 07/10/2019 02:07:50 ] TTSpeculator: Long khá rủi ro

[ 07/10/2019 02:10:52 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng vị thế S < 914

[ 07/10/2019 02:11:02 ] TTSpeculator: có thể giữ ít vị thế qua đêm