Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 07/06/2019 08:34:32 ] TTSpeculator: Ngày 7/6: Chào buổi sáng

[ 07/06/2019 08:34:39 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 07/06/2019 10:04:44 ] TTSpeculator: Thị trường tăng điểm nhưng tiền không vào mạnh. Quí vị canh vùng 868 Long. Vùng 871 Short.

[ 07/06/2019 10:05:14 ] TTSpeculator: Biên độ này áp dụng cho phiên sáng

[ 07/06/2019 10:06:27 ] TTSpeculator: Các phiên gần đây thị trường PS rung lắc khá mạnh. Các trạng thái Long đuổi , Short đuổi đều lỗ khá quí vị lưu ý

[ 07/06/2019 10:11:02 ] TTSpeculator: Chúng tôi đợi Long vùng giá 867. > 868 chúng tôi dừng.

[ 07/06/2019 01:15:29 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long giá 867.6

[ 07/06/2019 01:16:19 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long 1 phần nhỏ. Nếu có giá 867 chúng tôi Long thêm.

[ 07/06/2019 01:31:34 ] TTSpeculator: Chúng tôi chốt Long vùng giá 868.7 - 869.5

[ 07/06/2019 01:31:56 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng dần vị thế từ giá 868.7

[ 07/06/2019 01:33:23 ] TTSpeculator: chúng tôi đóng hết Long giá 869.3

[ 07/06/2019 01:36:31 ] TTSpeculator: chúng tôi Short phần nhỏ giá 869.5

[ 07/06/2019 01:37:15 ] TTSpeculator: Quí vị chưa nên Short.

[ 07/06/2019 01:37:26 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short nhẹ 1 phần.

[ 07/06/2019 01:41:51 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short thêm giá 871.8

[ 07/06/2019 02:05:33 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng S giá 870.5