Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 07/04/2021 08:37:01 ] TTSpeculator: Ngày 7/4: Chào buổi sáng

[ 07/04/2021 08:37:16 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 07/04/2021 09:02:33 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long nhẹ 1249

[ 07/04/2021 09:18:00 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Long 1250

[ 07/04/2021 10:05:22 ] TTSpeculator: VN30 giảm -7 đến -7.5 điểm có hồi

[ 07/04/2021 10:10:30 ] TTSpeculator: Chúng tôi đợi hồi mới tính Short, không Short đuổi khi VN30 giảm -7 đến -7.5 điểm

[ 07/04/2021 10:13:16 ] TTSpeculator: VN30 giảm -7.5 điểm và đang hồi đúng như chúng tôi dự báo