Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 06/11/2019 08:41:21 ] TTSpeculator: Ngày 6/11: Chào buổi sáng

[ 06/11/2019 08:41:29 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 06/11/2019 08:44:18 ] TTSpeculator: Chúng tôi vẫn giữ quan điểm vnindex chạm vùng 1026 - 1028 sẽ điều chỉnh giảm 10 -15 điểm.

[ 06/11/2019 08:45:59 ] TTSpeculator: 3 phiên vừa giá trị mua trên hose đạt 12.000 tỷ tương đương cũng có 12.000 tỷ thoát ra khỏi thị trường.

[ 06/11/2019 08:49:51 ] TTSpeculator: Phiên hôm qua điểm số tăng đã yếu đi và giá trị sụt giảm so với 2 phiên trước. Điều đó cho thấy dòng tiền ngại mua giá cao đang tăng lên

[ 06/11/2019 09:13:42 ] TTSpeculator: Phiên hôm qua chúng tôi tư vấn Short 1 phần vùng giá 938.2.

[ 06/11/2019 09:14:13 ] TTSpeculator: Vùng đóng vị thế Short 936.5 -937.2.

[ 06/11/2019 09:14:32 ] TTSpeculator: Đợi giữa phiên thị trường hồi lên chúng tôi mới tính tiếp

[ 06/11/2019 09:19:23 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng S qua đêm tại giá 937.2

[ 06/11/2019 09:56:52 ] TTSpeculator: Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng -45 tỷ đầu phiên. Nếu đà bán ròng tăng lên chúng tôi cho rằng vnindex đã đạt ngưỡng cao nhất trong ngày tại 1029