Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 06/04/2021 08:24:03 ] TTSpeculator: Ngày 6/4: Chào buổi sáng

[ 06/04/2021 08:24:18 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 06/04/2021 08:49:02 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã lỡ nhịp Long vừa qua. Phiên nay chúng tôi sẽ giao dịch 2 chiều

[ 06/04/2021 09:40:32 ] TTSpeculator: VN30 đang tăng nhưng sắp đảo chiều

[ 06/04/2021 09:40:49 ] TTSpeculator: VN30 sắp chỉnh

[ 06/04/2021 09:41:01 ] TTSpeculator: Nên quí vị không Long đuổi

[ 06/04/2021 09:42:51 ] TTSpeculator: VN30 tăng +7.5 điểm sẽ chỉnh xuống

[ 06/04/2021 10:12:25 ] TTSpeculator: VN30 đang tăng, chúng tôi sẽ canh Short nhẹ vùng 1255-1256

[ 06/04/2021 10:12:38 ] TTSpeculator: Nếu PS lên vùng đó Short nhẹ

[ 06/04/2021 10:15:37 ] TTSpeculator: Chúng tôi S nhẹ 1255.4

[ 06/04/2021 10:17:36 ] TTSpeculator: Chúng tôi S thêm 1257

[ 06/04/2021 10:18:15 ] TTSpeculator: Tỷ trọng 10%

[ 06/04/2021 10:23:17 ] TTSpeculator: VN30 tăng +10 đến +10.5 điểm sẽ chỉnh

[ 06/04/2021 10:31:45 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Short 1255.2

[ 06/04/2021 10:44:10 ] TTSpeculator: VN30 tăng +10.5 điểm và chỉnh xuống như chúng tôi dự báo

[ 06/04/2021 10:49:27 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng hớ Short

[ 06/04/2021 10:55:33 ] TTSpeculator: Chúng ta sẽ đợi hồi để S lại

[ 06/04/2021 10:55:54 ] TTSpeculator: VN30 sẽ tăng lại nhưng chúng tôi bỏ Long

[ 06/04/2021 11:05:05 ] TTSpeculator: Chúng ta sẽ canh vùng giá 1255 để Short

[ 06/04/2021 11:09:47 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã S nháp 1253

[ 06/04/2021 11:10:03 ] TTSpeculator: VN30 đang tăng chúng tôi sẽ canh Short 1254-1255

[ 06/04/2021 11:11:26 ] TTSpeculator: Quí vị canh vùng 1254-1255

[ 06/04/2021 11:17:43 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng S < 1250