Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 05/11/2019 08:30:10 ] TTSpeculator: Ngày 5/11: Chào buổi sáng

[ 05/11/2019 08:30:18 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 05/11/2019 10:10:54 ] TTSpeculator: Quan sát diễn biến sáng nay, chúng tôi dự đoán vnindex chạm vùng 1026 sẽ điều chỉnh 10 điểm tính từ mốc này.

[ 05/11/2019 01:54:05 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short nhẹ giá 938.2