Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 05/10/2021 09:01:52 ] TTSpeculator: Chào buổi sáng

[ 05/10/2021 09:02:00 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 05/10/2021 09:02:10 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short nhẹ 1439.2

[ 05/10/2021 09:02:21 ] TTSpeculator: Short thêm 1439

[ 05/10/2021 09:10:55 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng S giá 1439.7. Quan sát thêm

[ 05/10/2021 11:14:23 ] TTSpeculator: Khi vnindex tăng +10đ quí vị không Long đuổi nữa