Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 05/08/2021 08:28:31 ] TTSpeculator: Ngày 5/8: Chào buổi sáng

[ 05/08/2021 08:28:45 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 05/08/2021 08:34:36 ] TTSpeculator: Phiên hôm nay chúng tôi dự đoán đóng cửa vnindex giảm điểm. Nên trong phiên hôm nay canh lúc vnindex kéo tăng điểm là ở tư thế chuẩn bị Short

[ 05/08/2021 08:35:35 ] TTSpeculator: Chúng tôi sẽ canh các nhịp hồi của VN30 trong phiên để Short, chỉnh xuống đóng, hồi lên lại Short và giữ 1 phần đến cuối phiên

[ 05/08/2021 08:36:02 ] TTSpeculator: Trong quá trình mở vị thế khi có lãi quí vị chủ động chốt lời. Chủ động cắt lỗ nếu chúng ta sai

[ 05/08/2021 08:41:39 ] TTSpeculator: Chúng tôi dự tính vni tạo đỉnh sóng hồi quanh vùng 1340, và có nhịp chỉnh 15 - 20 điểm

[ 05/08/2021 09:02:03 ] TTSpeculator: Chúng tôi tạm đóng S 1467.8, đóng 2/3 Short

[ 05/08/2021 09:02:19 ] TTSpeculator: Trong phiên đợi kéo là S lại

[ 05/08/2021 09:02:46 ] TTSpeculator: Tuyệt đối không L hôm nay trừ những lúc vni bị giảm khá

[ 05/08/2021 09:03:27 ] TTSpeculator: Phiên nay chủ yếu canh các nhịp hồi để S

[ 05/08/2021 09:07:14 ] TTSpeculator: Còn 1/3 S chúng tôi canh đóng lúc vni giảm thêm

[ 05/08/2021 09:11:12 ] TTSpeculator: chúng tôi đóng S 1467

[ 05/08/2021 10:30:37 ] TTSpeculator: Thị trường kéo hừng hực phiên sáng. Tạm xác định VN30 đã đạt đỉnh trong phiên tại mốc 1478.5

[ 05/08/2021 10:31:15 ] TTSpeculator: Giờ chúng tôi ngồi chờ VN30 kéo để tính mở ván S nhỏ

[ 05/08/2021 01:16:26 ] TTSpeculator: Quí vị canh Short 1477-1478

[ 05/08/2021 01:16:33 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã S 1477

[ 05/08/2021 01:20:14 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Short 1473.5

[ 05/08/2021 01:22:12 ] TTSpeculator: Tuyệt đối không L đuổi lên vùng 1477-1478

[ 05/08/2021 01:22:28 ] TTSpeculator: thay vì L đuổi sẽ canh ván S hay hơn

[ 05/08/2021 01:22:51 ] TTSpeculator: Chúng tôi lại ngồi tính S

[ 05/08/2021 01:23:24 ] TTSpeculator: Chúng tôi đợi 1h45

[ 05/08/2021 01:30:39 ] TTSpeculator: Quí vị canh S 1479

[ 05/08/2021 01:30:48 ] TTSpeculator: 1479-1480

[ 05/08/2021 01:31:47 ] TTSpeculator: Chúng tôi S 1479.5

[ 05/08/2021 01:31:58 ] TTSpeculator: Tự tin S

[ 05/08/2021 01:32:19 ] TTSpeculator: Tự tin S 10%

[ 05/08/2021 01:33:04 ] TTSpeculator: Cắt lỗ 4đ nếu thị trường khỏe quá dự tính của cá nhân

[ 05/08/2021 01:34:34 ] TTSpeculator: sau 1h45 quay đầu S bồi cho 10% nữa

[ 05/08/2021 01:36:45 ] TTSpeculator: VN30 tăng tối đa +10.5 sẽ chỉnh

[ 05/08/2021 01:38:30 ] TTSpeculator: Chúng ta có điểm S tiếp theo ở lúc 1h45 hoặc 2h

[ 05/08/2021 01:38:56 ] TTSpeculator: sau 2h mà chỉnh thì PS giảm 5-7đ

[ 05/08/2021 01:43:11 ] TTSpeculator: Tự tin ôm S

[ 05/08/2021 01:43:19 ] TTSpeculator: chuẩn bị S thêm lúc 1h50

[ 05/08/2021 01:44:37 ] TTSpeculator: VN30 tăng +11.5 điểm và bắt đầu chỉnh

[ 05/08/2021 01:44:53 ] TTSpeculator: lát quí vị chủ động đóng S nhé

[ 05/08/2021 01:46:14 ] TTSpeculator: VN30 đang bị bán

[ 05/08/2021 01:46:37 ] TTSpeculator: quí vị có lãi rồi chủ động lướt

[ 05/08/2021 01:50:54 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng S 1478

[ 05/08/2021 01:51:34 ] TTSpeculator: VN30 vẫn đang bị bán

[ 05/08/2021 01:51:48 ] TTSpeculator: quí vị còn S nên giữ thêm

[ 05/08/2021 01:54:59 ] TTSpeculator: Tuyệt vời quí vị đang lãi

[ 05/08/2021 01:55:15 ] TTSpeculator: vni đang bị yếu đi và sau 2h bị rơi tiếp

[ 05/08/2021 01:55:43 ] TTSpeculator: nhưng quí vị cứ chốt lời từng phần

[ 05/08/2021 01:57:31 ] TTSpeculator: Lát khả năng bên L đuổi sẽ cắt lỗ

[ 05/08/2021 01:58:42 ] TTSpeculator: Nhìn ván Short cực đẹp và chắc chắn vùng 1480 chúng tôi mới tự tin S

[ 05/08/2021 02:05:55 ] TTSpeculator: Chúng tôi S nhẹ 1484

[ 05/08/2021 02:06:24 ] TTSpeculator: chỉ S nhẹ

[ 05/08/2021 02:07:43 ] TTSpeculator: Tự tin S thêm 1484.5

[ 05/08/2021 02:07:55 ] TTSpeculator: nhưng cũng chỉ S thêm chút

[ 05/08/2021 02:12:08 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng S 1483