Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 05/07/2019 08:21:13 ] TTSpeculator: Ngày 5/7: Chào buổi sáng

[ 05/07/2019 08:21:28 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 05/07/2019 09:03:36 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long giá 886.1

[ 05/07/2019 09:11:24 ] TTSpeculator: Phiên sáng chúng tôi trading với tỷ trọng nhỏ thăm dò.

[ 05/07/2019 09:33:24 ] TTSpeculator: Chúng tôi cắt lỗ giá 884.9

[ 05/07/2019 09:41:34 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long lại giá 883.9

[ 05/07/2019 09:46:00 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng L giá 886.2

[ 05/07/2019 09:58:22 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long lại giá 884

[ 05/07/2019 10:04:13 ] TTSpeculator: Chúng tôi cắt lỗ giá 883.5 và đứng ngoài quan sát

[ 05/07/2019 01:18:25 ] TTSpeculator: Thị trường không rõ xu hướng chúng tôi vẫn đứng ngoài.

[ 05/07/2019 01:32:32 ] TTSpeculator: Thị trường có dấu hiệu hồi phục. Quí vị không nên Short.

[ 05/07/2019 01:39:10 ] TTSpeculator: Nhưng cũng không nên Long đuổi

[ 05/07/2019 01:40:40 ] TTSpeculator: Thị trường đang dao động biên hẹp khá khó chơi.