Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 05/03/2021 08:25:59 ] TTSpeculator: Ngày 5/3: Chào buổi sáng

[ 05/03/2021 08:26:09 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 05/03/2021 09:02:18 ] TTSpeculator: Chúng tôi S nhẹ 1171

[ 05/03/2021 09:03:48 ] TTSpeculator: chúng tôi S thêm 1172

[ 05/03/2021 09:03:51 ] TTSpeculator: 10%

[ 05/03/2021 09:06:23 ] TTSpeculator: Hôm nay quí vị tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ 2-3đ, chủ động lướt sóng khi có lãi

[ 05/03/2021 09:13:48 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng S <1170

[ 05/03/2021 09:51:47 ] TTSpeculator: VN30 chuẩn bị hồi nhẹ

[ 05/03/2021 09:52:18 ] TTSpeculator: quí vị không nên S khi vn30 chuẩn bị hồi

[ 05/03/2021 09:59:37 ] TTSpeculator: PS đang hồi nên chúng tôi không khuyến nghị S đuổi

[ 05/03/2021 10:23:19 ] TTSpeculator: VN30 chuẩn bị chỉnh xuống

[ 05/03/2021 10:23:27 ] TTSpeculator: Quí vị có Long canh đóng

[ 05/03/2021 10:27:04 ] TTSpeculator: Chúng tôi đưa ra các mốc VN30 để quí vị tính toán

[ 05/03/2021 10:27:58 ] TTSpeculator: Cá nhân chúng tôi cũng Long, Short theo các tín hiệu VN30

[ 05/03/2021 10:29:25 ] TTSpeculator: VN30 đã chỉnh xuống đúng dự báo của chúng tôi

[ 05/03/2021 10:39:00 ] TTSpeculator: VN30 giảm 8.5 điểm sẽ hồi

[ 05/03/2021 10:39:28 ] TTSpeculator: chúng tôi Long trước phần nhỏ 1168.5

[ 05/03/2021 10:42:38 ] TTSpeculator: VN30 giảm -8.5 điểm đã hồi đúng như dự báo

[ 05/03/2021 10:45:09 ] TTSpeculator: chúng tôi đóng Long 1172.3

[ 05/03/2021 10:50:04 ] TTSpeculator: Phiên hôm nay NĐT nước ngoài đang Short khá mạnh, và họ cũng bán ròng cổ phiếu 580 tỷ.