Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 04/10/2021 08:48:26 ] TTSpeculator: Ngày 4/10: Chào buổi sáng

[ 04/10/2021 08:48:37 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 04/10/2021 10:06:17 ] TTSpeculator: VN30 giảm -7 điểm sẽ có hồi, quí vị không S đuổi

[ 04/10/2021 10:20:18 ] TTSpeculator: VN30 giảm loanh quanh -7 điểm và hồi như dự kiến

[ 04/10/2021 01:14:09 ] TTSpeculator: VN30 tăng +5 điểm sẽ điều chỉnh

[ 04/10/2021 01:17:48 ] TTSpeculator: Hôm nay chúng tôi báo mốc VN30... để quí vị L, S

[ 04/10/2021 01:18:38 ] TTSpeculator: Phiên sáng đã báo chính xác VN30 giảm -7 điểm có hồi. Vừa rồi chúng tôi đã báo chính xác VN30 tăng +5 điểm có chỉnh