Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 04/10/2019 08:40:54 ] TTSpeculator: Ngày 4/10: Chào buổi sáng

[ 04/10/2019 08:41:03 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 04/10/2019 09:17:15 ] TTSpeculator: Quí vị Long qua đêm canh đóng chốt lời.

[ 04/10/2019 09:17:39 ] TTSpeculator: Canh đóng giá tốt.

[ 04/10/2019 01:54:29 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short 1 phần giá 923.5

[ 04/10/2019 01:55:16 ] TTSpeculator: 13:53:20 VN30F1910 Bán 50 923,2 13:53:23 50 923,494

[ 04/10/2019 02:02:29 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng vị thế S giá 920