Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 04/08/2021 08:32:26 ] TTSpeculator: Ngày 4/8: Chào buổi sáng

[ 04/08/2021 08:32:33 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 04/08/2021 09:08:08 ] TTSpeculator: Chúng tôi S 1 phần giá tham chiếu

[ 04/08/2021 09:08:17 ] TTSpeculator: Hôm nay sẽ canh kéo để S

[ 04/08/2021 09:09:58 ] TTSpeculator: Chúng tôi S tiếp giá 1474.7

[ 04/08/2021 09:11:43 ] TTSpeculator: Chúng tôi mới S 10%

[ 04/08/2021 09:11:50 ] TTSpeculator: Dự tính đây là phần S trend

[ 04/08/2021 09:12:00 ] TTSpeculator: nên sẽ không cắt lỗ

[ 04/08/2021 09:12:31 ] TTSpeculator: S cho đến 1350

[ 04/08/2021 09:12:36 ] TTSpeculator: full tại mốc đó

[ 04/08/2021 09:14:08 ] TTSpeculator: Cứ PS tăng thêm 3 giá là S thêm 15%

[ 04/08/2021 09:14:36 ] TTSpeculator: Khi xác định vnindex gẫy trend hồi sẽ S đuổi

[ 04/08/2021 09:15:10 ] TTSpeculator: Đấy là kế hoạch của chúng tôi. S trend chỉ cắt lỗ 15đ cho giá trung bình S nếu chúng tôi tính sai

[ 04/08/2021 09:17:28 ] TTSpeculator: Quí vị chấp nhận rủi ro thì tham khảo tư vấn của chúng tôi để mở vị thế

[ 04/08/2021 09:39:01 ] TTSpeculator: Trong quá trình S trend có thể tận dụng để lướt nhỏ. Cứ S cao ... xuống lại đóng. Lên lại S

[ 04/08/2021 09:39:27 ] TTSpeculator: Khi vnindex gãy nhịp hồi lúc đó tổng S

[ 04/08/2021 09:46:48 ] TTSpeculator: Khi vnindex tăng thêm... PS sẽ xảy ra hiện tượng < VN30 do lo ngại vnindex chỉnh bất cứ lúc nào

[ 04/08/2021 09:47:23 ] TTSpeculator: Chúng tôi quan sát lực S giá xanh rất dày

[ 04/08/2021 09:47:47 ] TTSpeculator: Chúng ta nay lót ổ 10% giá tốt. Mai thêm 30%

[ 04/08/2021 09:48:22 ] TTSpeculator: VN30 tăng +10đ chuẩn bị chỉnh

[ 04/08/2021 09:59:18 ] TTSpeculator: VN30 đã xác định được đỉnh trong phiên tại 1480. Chúng tôi sẽ canh S lướt trong phiên khi hồi

[ 04/08/2021 09:59:36 ] TTSpeculator: Chúng tôi còn 90% lực sẽ đánh daily tại các đỉnh trong phiên

[ 04/08/2021 10:00:11 ] TTSpeculator: Khi VN30 hồi ngang đỉnh 1480 mà rơi xuống sẽ S 30%

[ 04/08/2021 10:00:19 ] TTSpeculator: lúc này S mới ăn to

[ 04/08/2021 10:04:31 ] TTSpeculator: Lúc đầu phiên chúng tôi đã S thêm 1475.6. Đóng phần S trên 1473.2

[ 04/08/2021 10:04:43 ] TTSpeculator: Đợi hồi sẽ S lại

[ 04/08/2021 10:05:38 ] TTSpeculator: Chúng tôi tạm đóng S 1471.3

[ 04/08/2021 10:05:54 ] TTSpeculator: Tí lại canh S lại

[ 04/08/2021 10:07:41 ] TTSpeculator: quí vị không S đuổi

[ 04/08/2021 10:08:00 ] TTSpeculator: Dự tính Vn30 giảm về 1474 có hồi lên

[ 04/08/2021 10:10:59 ] TTSpeculator: Sẽ có hồi... không S đuổi

[ 04/08/2021 10:16:30 ] TTSpeculator: Chúng tôi S lại 1474.5

[ 04/08/2021 10:16:41 ] TTSpeculator: Sẽ S dần lên cho đến giá xanh

[ 04/08/2021 10:22:50 ] TTSpeculator: S lại 10% lót ổ trước

[ 04/08/2021 10:23:14 ] TTSpeculator: Quí vị canh S dần từ 1474.5 trở lên . S từng mức giá đủ 10%

[ 04/08/2021 10:23:47 ] TTSpeculator: Nếu vnindex chuyển xấu mới S đuổi xuống

[ 04/08/2021 10:27:19 ] TTSpeculator: Dự kiến VN30 hồi lên +8.5 điểm sẽ rơi

[ 04/08/2021 10:27:33 ] TTSpeculator: lúc đó sẽ tăng S

[ 04/08/2021 10:28:15 ] TTSpeculator: Giờ chúng tôi canh vùng 1474.5-1476 S đủ 10%

[ 04/08/2021 10:29:09 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã S đủ 10% tại giá 1474.5

[ 04/08/2021 10:30:48 ] TTSpeculator: Tài khoản S được 1000 hợp đồng sẽ S trước 100 hợp đồng.

[ 04/08/2021 10:36:18 ] TTSpeculator: Chúng tôi S thêm 10% giá 1478

[ 04/08/2021 10:53:03 ] TTSpeculator: VN30 tăng thêm nhưng PS không tăng được thêm.

[ 04/08/2021 10:53:25 ] TTSpeculator: Nên khi VN30 đảo chiều PS sẽ giảm

[ 04/08/2021 10:57:25 ] TTSpeculator: VN30 đang bị bán

[ 04/08/2021 11:03:55 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng 2/3 S giá 1476.2

[ 04/08/2021 11:04:02 ] TTSpeculator: Chúng tôi đợi kéo sẽ S lại

[ 04/08/2021 11:06:51 ] TTSpeculator: S dò đỉnh chúng ta phải linh hoạt

[ 04/08/2021 11:07:42 ] TTSpeculator: VN30 đã tạo 2 đỉnh rồi

[ 04/08/2021 11:07:47 ] TTSpeculator: chúng ta đợi đỉnh 3

[ 04/08/2021 11:13:39 ] TTSpeculator: chúng tôi đóng hết S giá 1474

[ 04/08/2021 11:16:38 ] TTSpeculator: Không phải chúng ta lỗ mà chính nhóm Long đuổi lên vùng 1480-1481 mới cắt lỗ giá đỏ

[ 04/08/2021 11:20:27 ] TTSpeculator: quí vị lưu ý sẵn sàng S đuổi nếu phiên chiều vnindex xấu

[ 04/08/2021 01:06:41 ] TTSpeculator: VN30 đang hồi, quí vị canh hồi sát mốc 1480 thì S 1 phần

[ 04/08/2021 01:14:25 ] TTSpeculator: Tương ứng với PS 1481 mở S

[ 04/08/2021 01:15:37 ] TTSpeculator: Nếu không đạt đến giá đó mà VN30 quay đầu thì S nhẹ khi VN30 hồi sát 1480 quay đầu

[ 04/08/2021 01:16:07 ] TTSpeculator: PS đã đỏ

[ 04/08/2021 01:18:18 ] TTSpeculator: chúng tôi đã S lót ổ trước giá xanh

[ 04/08/2021 01:19:25 ] TTSpeculator: quí vị canh S vùng giá 1477

[ 04/08/2021 01:32:46 ] TTSpeculator: Cuối phiên nếu xuất hiện tín hiệu vni giảm khá... quí vị tự S đuổi

[ 04/08/2021 01:32:55 ] TTSpeculator: đợi sau 2h05

[ 04/08/2021 01:33:10 ] TTSpeculator: Tư thế phải sẵn sàng

[ 04/08/2021 01:35:57 ] TTSpeculator: Vùng đỉnh của sóng hồi quanh đây và thêm phiên mai nữa

[ 04/08/2021 01:36:12 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã tăng S lên tại giá 1472.5

[ 04/08/2021 01:37:45 ] TTSpeculator: chúng tôi sẽ đợi hồi là S mạnh

[ 04/08/2021 01:37:51 ] TTSpeculator: vni yếu rõ

[ 04/08/2021 01:41:02 ] TTSpeculator: quí vị ko S đuổi

[ 04/08/2021 01:41:08 ] TTSpeculator: đợi nó hồi thì S

[ 04/08/2021 01:41:18 ] TTSpeculator: Chúng tôi đang mong hồi đây

[ 04/08/2021 01:41:48 ] TTSpeculator: do chúng tôi cũng mới S được ít. Đang mong hồi

[ 04/08/2021 01:43:44 ] TTSpeculator: Quí vị canh 1473-1475 S

[ 04/08/2021 01:44:39 ] TTSpeculator: thời gian s dự kiến 2h00-2h10

[ 04/08/2021 01:45:43 ] TTSpeculator: Chúng tôi S dần 1474

[ 04/08/2021 01:45:48 ] TTSpeculator: S cho đến 1476

[ 04/08/2021 01:46:22 ] TTSpeculator: tỷ trọng 20% canh vùng đó

[ 04/08/2021 01:47:23 ] TTSpeculator: Chúng tôi S thêm 1475.5

[ 04/08/2021 01:49:11 ] TTSpeculator: Nếu sau 2h05 mà vni rơi là rơi luôn

[ 04/08/2021 01:53:49 ] TTSpeculator: hôm nay S trước 20%

[ 04/08/2021 01:54:19 ] TTSpeculator: Mai S thêm . Đỉnh quanh vni vùng 1340-1345

[ 04/08/2021 01:56:10 ] TTSpeculator: Nếu sau 2h15 mà vni rơi

[ 04/08/2021 01:56:19 ] TTSpeculator: thì nay Vni chính thức tạo đỉnh

[ 04/08/2021 01:56:30 ] TTSpeculator: nếu chưa thì nay lót ổ trước

[ 04/08/2021 01:57:00 ] TTSpeculator: Kiểu gì cũng ứng phó được

[ 04/08/2021 02:03:47 ] TTSpeculator: VN30 có dấu hiệu sau 2h05 rơi

[ 04/08/2021 02:05:39 ] TTSpeculator: Phiên mai sẽ tổng S

[ 04/08/2021 02:05:59 ] TTSpeculator: vni tạo đỉnh sẽ chỉnh 20-40đ

[ 04/08/2021 02:07:16 ] TTSpeculator: Quí vị giữ S

[ 04/08/2021 02:07:37 ] TTSpeculator: Chúng tôi dành 80% lực S cho phiên mai nếu nay chưa phải là đỉnh

[ 04/08/2021 02:08:55 ] TTSpeculator: 99% vni tạo đỉnh 1340

[ 04/08/2021 02:09:08 ] TTSpeculator: Bất kể kéo kiểu gì đi chăng nữa

[ 04/08/2021 02:09:41 ] TTSpeculator: Nếu kéo cuối phiên mới đẹp để mai S nốt 80%

[ 04/08/2021 02:18:35 ] TTSpeculator: Dự kiến nhịp chỉnh này vnindex về 1305

[ 04/08/2021 02:18:46 ] TTSpeculator: nên quí vị ôm chặt S

[ 04/08/2021 02:18:56 ] TTSpeculator: Có lãi là phải gồng lãi

[ 04/08/2021 02:20:48 ] TTSpeculator: Nếu ATC kéo chúng tôi sẽ S bồi

[ 04/08/2021 02:24:42 ] TTSpeculator: Hồi cuối phiên là cơ hội cho chúng ta ngày mai

[ 04/08/2021 02:25:14 ] TTSpeculator: Phiên ATC vẫn có thể bị bán

[ 04/08/2021 02:30:18 ] TTSpeculator: Chúng tôi vẫn giữ S