Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 04/07/2019 08:32:42 ] TTSpeculator: Ngày 4/7: Chào buổi sáng

[ 04/07/2019 08:32:50 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 04/07/2019 09:08:19 ] TTSpeculator: Phiên hôm nay chúng tôi sẽ trading 2 chiều.

[ 04/07/2019 09:29:37 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short giá 882

[ 04/07/2019 09:37:25 ] TTSpeculator: Vùng Short 882 - 883. Vùng đóng Short 878 - 880

[ 04/07/2019 09:41:26 ] TTSpeculator: VN30 lên vùng giá 875- 875.5 sẽ có nhịp chỉnh

[ 04/07/2019 09:51:23 ] TTSpeculator: VN30 đang chỉnh nhẹ nhưng sẽ hồi lên vùng 875 sau đó mới chỉnh khá vào giữa phiên hôm nay.

[ 04/07/2019 09:51:58 ] TTSpeculator: Khi giá PS hồi lên lại vùng 882-883 chúng tôi sẽ short vòng 2

[ 04/07/2019 10:12:46 ] TTSpeculator: Đúng như chúng tôi dự đoán VN30 có nhịp hồi lên vùng 875-875.5. Sau nhịp này VN30 mới chỉnh

[ 04/07/2019 10:13:40 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short thêm giá 872.9

[ 04/07/2019 10:14:27 ] TTSpeculator: Chúng tôi đánh máy nhầm: 882.9

[ 04/07/2019 10:19:33 ] TTSpeculator: Trên thị trường phái sinh hiên nay có nhiều nhóm lớn tham gia thị trường. Trong phiên họ luôn tạo nhiều điểm uốn để kiếm lời chênh lệch từ phái sinh. Nên quí vị cứ Long đuổi, Short đuổi là lỗ.

[ 04/07/2019 10:42:24 ] TTSpeculator: Đúng như chúng tôi dự đoán VN30 hồi lên mốc 875 và đang chỉnh.

[ 04/07/2019 10:47:01 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng 90% vị thế S tại giá <881.2

[ 04/07/2019 10:47:36 ] TTSpeculator: 10% còn lại chúng tôi sẽ chủ động đóng

[ 04/07/2019 10:48:48 ] TTSpeculator: Tất cả các quí vị Short vùng giá 882 - 883 cùng chúng tôi nếu chủ động đóng đều đã có lãi.

[ 04/07/2019 01:49:30 ] TTSpeculator: Chúng tôi chấp nhận rủi ro chúng tôi Long 1 phần giá 884.7

[ 04/07/2019 01:52:01 ] TTSpeculator: Chúng tôi sẽ chủ động đóng nếu thấy sự kỳ vọng không đúng như tính toán.

[ 04/07/2019 01:52:31 ] TTSpeculator: Gần cuối phiên thường có sự biến động rất nhanh. Chúng tôi không lường tính được

[ 04/07/2019 01:54:36 ] TTSpeculator: chúng tôi đóng L giá 886.7

[ 04/07/2019 01:54:51 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long đuổi nên chúng tôi đóng

[ 04/07/2019 01:55:30 ] TTSpeculator: Chúng tôi không có giá vốn tốt nên chúng tôi đóng vị thế.

[ 04/07/2019 02:04:34 ] TTSpeculator: Đây cũng là bài học khi Long đuổi đối với tôi và mọi người.