Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 04/03/2021 08:37:24 ] TTSpeculator: Ngày 4/3: Chào buổi sáng

[ 04/03/2021 08:37:42 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 04/03/2021 09:12:03 ] TTSpeculator: Phiên hôm nay quí vị hạn chế Long đuổi và Short đuổi giá. Nên giao dịch tỷ trọng nhỏ và lướt sóng biên hẹp, tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ 2-3đ.

[ 04/03/2021 10:37:04 ] TTSpeculator: vnindex có hồi quí vị cũng không nên Long đuổi. Chúng tôi đợi hồi hết cỡ sẽ mở SHort

[ 04/03/2021 10:37:30 ] TTSpeculator: vnindex đang hồi