Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 03/08/2021 09:09:29 ] TTSpeculator: Ngày 3/8: Chào buổi sáng

[ 03/08/2021 09:09:37 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 03/08/2021 10:08:40 ] TTSpeculator: vnindex tăng tốt. Chúng tôi sẽ canh nhịp chỉnh để tính L sau

[ 03/08/2021 01:42:14 ] TTSpeculator: Vùng giá tiệm cận 1457 không nên L đuổi

[ 03/08/2021 01:42:23 ] TTSpeculator: Chúng tôi ngồi đợi đến 2h

[ 03/08/2021 01:42:45 ] TTSpeculator: Sau 2h suy yếu S nhẹ 1 phần để lướt sóng

[ 03/08/2021 01:46:54 ] TTSpeculator: Dự kiến Short nhẹ vùng 1459 - 1460

[ 03/08/2021 01:47:14 ] TTSpeculator: Thời gian khoảng sau 2h

[ 03/08/2021 01:47:29 ] TTSpeculator: Điều kiện S là VN30 quay đầu

[ 03/08/2021 01:49:26 ] TTSpeculator: nhiều nhóm họ đã ra tay S trước

[ 03/08/2021 01:49:41 ] TTSpeculator: nên quí vị không L rủi ro

[ 03/08/2021 01:53:29 ] TTSpeculator: VN30 có dấu hiệu tăng +12đ sẽ chỉnh

[ 03/08/2021 01:53:53 ] TTSpeculator: quí vị đợi kéo có giá chúng tôi dự kiến canh S

[ 03/08/2021 01:54:02 ] TTSpeculator: S lướt cuối phiên

[ 03/08/2021 02:00:10 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã báo VN30 tăng +12đ sẽ chỉnh và nó đã chỉnh như dự báo

[ 03/08/2021 02:00:26 ] TTSpeculator: QUí vị S nên đóng S khi lãi vài giá

[ 03/08/2021 02:02:05 ] TTSpeculator: S đuổi chúng tôi không khuyến nghị. Ai S khi VN30 đang tăng gần 12đ canh đóng vùng 1453