Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 02/12/2019 08:22:59 ] TTSpeculator: Ngày 12/12: Chào buổi sáng

[ 02/12/2019 08:23:09 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 02/12/2019 10:47:24 ] TTSpeculator: vnindex hồi quá yếu. Không nên Long.

[ 02/12/2019 10:48:18 ] TTSpeculator: Chúng ta sẽ canh điểm để Short

[ 02/12/2019 10:48:57 ] TTSpeculator: Chúng tôi đợi sang phiên chiều

[ 02/12/2019 01:21:33 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short 1 phần giá 889.3

[ 02/12/2019 01:55:47 ] TTSpeculator: Quí vị nên giữ Short qua đêm... hoặc chỉ lướt 1 phần nhỏ tại giá 882

[ 02/12/2019 01:56:21 ] TTSpeculator: Chúng tôi giữ qua đêm

[ 02/12/2019 02:08:51 ] TTSpeculator: Với đà giảm này của vnindex, chúng tôi cho rằng nếu vnindex giảm thêm 10 điểm nữa nhiều tài khoản chứng khoán sẽ bị giải chấp cổ phiếu.

[ 02/12/2019 02:28:33 ] TTSpeculator: Quí vị chỉ giữ qua đêm 1 phần nhỏ. Còn lại đóng vị thế phiên ATC hoặc trước ATC