Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 02/03/2021 08:37:29 ] TTSpeculator: Ngày 2/3: Chào buổi sáng

[ 02/03/2021 08:37:36 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 02/03/2021 09:44:07 ] TTSpeculator: Phiên hôm nay quí vị giao dịch tỷ trọng nhỏ cả 2 chiều, chủ động chốt lời khi có lãi, tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ 2-3 điểm.

[ 02/03/2021 09:44:26 ] TTSpeculator: Khi chưa rõ xu hướng thì ngồi đợi rõ mới mở vị thế

[ 02/03/2021 09:57:12 ] TTSpeculator: Khi PS tiến sát đỉnh đầu phiên 1201.5 quí vị không L đuổi

[ 02/03/2021 09:57:17 ] TTSpeculator: Sẽ bị thua

[ 02/03/2021 10:13:07 ] TTSpeculator: biên ps nhỏ nên chúng tôi quan sát

[ 02/03/2021 10:35:35 ] TTSpeculator: Khi các nđt lớn họ ra xong vị thế Long... PS mới giảm. Long sát đỉnh 1201 quá rủi ro

[ 02/03/2021 10:36:03 ] TTSpeculator: Đây cũng là ngưỡng cản cứng của PS.

[ 02/03/2021 10:57:56 ] TTSpeculator: VN30 sẽ có hồi

[ 02/03/2021 10:58:06 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã Long nhẹ 1190

[ 02/03/2021 11:01:58 ] TTSpeculator: chúng tôi đóng Long 1193.5

[ 02/03/2021 11:02:10 ] TTSpeculator: VN30 vẫn đang hồi tiếp

[ 02/03/2021 11:04:26 ] TTSpeculator: Quí vị canh đóng L > 1193.5