Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 01/10/2021 09:17:35 ] TTSpeculator: Ngày 1/10: Chào buổi sáng

[ 01/10/2021 09:17:43 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 01/10/2021 09:18:05 ] TTSpeculator: Chúng tôi dự phiên nay có lúc vnindex giảm 7-9 điểm

[ 01/10/2021 09:18:26 ] TTSpeculator: Nên quí vị không nên L đầu phiên

[ 01/10/2021 09:26:41 ] TTSpeculator: Chúng tôi đợi sâu hơn mới Long mà cũng chỉ Long nhẹ vì TTCK thế giới xấu

[ 01/10/2021 10:46:21 ] TTSpeculator: VN30 đã giảm trên 6 điểm. Long đầu phiên lỗ rồi

[ 01/10/2021 10:46:40 ] TTSpeculator: Chúng tôi đợi sâu hơn mới tính L

[ 01/10/2021 11:01:41 ] TTSpeculator: Cơ sở hồi mà PS yếu. Chúng tôi quan sát

[ 01/10/2021 11:14:55 ] TTSpeculator: Phiên sáng nay chúng ta không Long đã tránh được thua lỗ rồi

[ 01/10/2021 11:15:03 ] TTSpeculator: PHiên chiều chúng tôi tính tiếp

[ 01/10/2021 11:22:55 ] TTSpeculator: Phiên sáng chúng tôi dự có lúc vni giảm 7-9 điểm và thực tế đang vào vùng đó

[ 01/10/2021 11:26:04 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long nhẹ 1440.1

[ 01/10/2021 11:26:24 ] TTSpeculator: chỉ L nhẹ chiều tính tiếp

[ 01/10/2021 01:00:49 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng L giá 1443.9

[ 01/10/2021 01:43:01 ] TTSpeculator: VN30 hồi lên mốc 1448 sau đó sẽ chỉnh xuống

[ 01/10/2021 01:43:08 ] TTSpeculator: quí vị lưu ý

[ 01/10/2021 01:50:53 ] TTSpeculator: Phái sinh không rõ ràng nên nghỉ và quan sát

[ 01/10/2021 01:51:44 ] TTSpeculator: Chúng tôi phải cảnh báo vùng đỉnh VN30 để quí vị ko Long đuổi

[ 01/10/2021 02:07:16 ] TTSpeculator: Chúng tôi cảnh báo đúng đỉnh ngắn hạn Vn30 lúc 1448.

[ 01/10/2021 02:23:46 ] TTSpeculator: vni xấu quí vị không nên ôm Long qua tuần