Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

27/06/2013 11:06:00 CH

Việc tái cơ cấu sẽ thực hiện theo tiêu chí có lãi, thu tiền mặt về dự trữ và giảm nợ bay trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua vấn đề tái cấu trúc ngành thuỷ điện.

Theo nội dung Nghị quyết, Hoàng Anh Gia Lai sẽ tái cấu trúc các đơn vị thuộc ngành thuỷ điện bằng cách bán các dự án đã đi vào hoạt động và đang trong giai đoạn đầu tư. Theo báo cáo thường niên năm 2013, mục tiêu trong dài hạn của công ty là đầu tư xây dựng các nhà máy thủy điện với tổng công suất 700MW tại Việt Nam và Lào. Ngành thủy điện tuy đòi hỏi vốn đầu tư lớn nhưng có khả năng tạo ra dòng tiền ổn định. Sau giai đoạn đầu tư, ngành này sẽ đóng vai trò điều hòa dòng tiền cho Tập đoàn. Đến nay, số nhà máy vận hành thương mại là 4 với tổng công suất 141,5MW. Các dự án còn lại sẽ được đầu tư theo tiến độ phù hợp với dòng tiền tạo ra từ ngành trồng cây công nghiệp và tình hình thanh khoản chung của toàn Tập đoàn.

HĐQT cũng thống nhất thông qua chủ trương tái cấu trúc các đơn vị thuộc ngành bất động sản bằng hình thức bán sỉ căn hộ hoặc bán các dự án hoặc bán cổ phiếu của các công ty con đang sở hữu dự án.

HĐQT uỷ quyền cho ban tổng giám đốc tiến hành lựa chọn các đối tác tiềm năng để tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán theo tiêu chí có lãi, thu tiền mặt về dự trữ và giảm nợ bay trên báo cáo tài chính hợp nhất. 

Nghị quyết HĐQT

Thanh Hiên

Theo Trí Thức Trẻ/HSX