Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

Funny:

Biểu đồ giá có mối liên hệ kỳ lạ với những sự việc diễn ra trong thực tế như dãy số Fibonacci bắt nguồn từ bài toán cổ về việc sinh sản của các cặp thỏ. Và ngày nay nó đang được ứng dụng phổ biến trong việc kinh doanh tài chính. Và chúng tôi cũng tìm được sự liên hệ của TT trong giai đoạn này với môn nhảy cầu 
Bước 1 chuẩn bị:  từ 21/3 - 29/3 sideway ở VNI như đoạn nhún nhẩy ở cầu bật . Bước 2 bật lên:  từ 29/3 - 2/4 như đoạn bật lên cao sau khi nhún nhẩy - sau 4/4 thì như đoạn cắm đầu xuống
Click " vào đây" để xem video minh họa.
Hình ảnh minh họa: