Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

01/07/2013 5:28:00 CH

Deutsche Bank AG mua thêm 5,81 triệu cổ phiếu HAG

Sau giao dịch, Deutsche Bank AG sở hữu 20,51 triệu cổ phiếu HAG. Tổng lượng cổ phiếu các quỹ của Deutsche Bank sở hữu tại BVH là 33,1 triệu cổ phiếu.

Deutsche Bank AG báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu HAG của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG).

Theo đó, Deutsche Bank AG đã mua 5,81 triệu cổ phiếu HAG, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 14,7 triệu đơn vị lên 20,51 triệu đơn vị (3,18%).

Trong khi đó, Deutsche Bank Trust Company Americas đã bán 3,38 triệu cổ phiếu HAG, giảm lượng nắm giữ từ 11,85 triệu cổ phiếu xuống còn 8,47 triệu cổ phiếu (1,32%).

Ngoài ra, Deutsche Asset Management (Asia) Ltd cũng mua thêm cổ phiếu HAG.

Nếu tính chung tổng số cổ phiếu của các quỹ Deutsche Bank AG; Deutsche Bank Trust Company Americas và Deutsche Asset Management, lượng cổ phiếu tăng thêm là 3,58 triệu đơn vị.

Sau giao dịch, tổng số cổ phiếu của các quỹ này sở hữu tại HAG là 33,1 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ 5,14%. Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu là 24/6/2013.

Mới đây, Deutsche Bank cũng đã thông báo về việc mua thêm cổ phiếu tại PET và CSM, trở thành cổ đông lớn tại 2 doanh nghiệp này. PET và CSM là 2 cổ phiếu được bổ sung vào danh mục FTSE Vietnam Index.

Nguồn Dân Việt/HSX