Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

Ngày 23/9/2021 chúng tôi đã gửi báo cáo phân tích KBC http://dvcspeculator.com.vn/content/tong-cong-ty-phat-trien-do-thi-kinh-... 

Hôm qua KBC ra báo cáo Quý 3 lỗ khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về KBC nên chúng tôi gửi quý vị tham khảo bản đánh giá nhanh báo cáo tài chính Q3 của KBC 

Kết quả kinh doanh Q3 vẫn có sự tăng trưởng 61% về doanh thu nhưng chi phí trong kỳ tăng nhanh hơn, đặc biệt là chi phí tài chính dẫn đến lỗ trước thuế 36 tỷ đồng. Mặc dù vậy, đối với doanh nghiệp BĐS, kết quả kinh doanh 1 quý không có nhiều tác động tới xu hướng phát triển, nhất là trong bối cảnh dịch Covid19 diễn biễn nặng trong quý 3.2021.

Kết quả kinh doanh quý doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm mạnh

Kết quả hoạt động Q3 của KBC với doanh thu đạt 325 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 159 tỷ đồng, tăng 38%, lợi nhuận gộp tăng chậm hơn so với doanh thu do chi phí giá vốn hàng bán tăng nhanh.

Chi tiết doanh thu, lợi nhuận gộp quý 3 đối với từng lĩnh vực kinh doanh, cho thấy công ty đã có những điều chỉnh hạch toán toán doanh thu và chi phí giá vốn đối với lĩnh vực bán nhà xưởng và chuyển nhượng bất động sản. Theo đó thì doanh thu bán bất động sản trong quý 3 đạt 28 tỷ đồng nhưng hạch toán chi phí giá vốn là 101 tỷ đồng, dẫn đến lỗ gộp hoạt động này 73 tỷ đồng; trong khi đó, doanh thu bán nhà xưởng q3 là 145 tỷ đồng nhưng chi phí giá vốn bằng 0, dẫn đến lãi gộp 100%. Chúng tôi cho rằng công tác kế toán có vấn đề gì đó tại đây.

Chi phí tài chính trong kỳ cũng tăng nhanh 138% lên mức 165 tỷ đồng, là nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh lỗ 36 tỷ so với mức lãi 9 tỷ cùng kỳ 2020. Lỗ trước thuế là 35 tỷ so với mức lãi 1 tỷ cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty vẫn Lãi trước thuế 1.063 tỷ đồng, bằng 544% so với cùng kỳ 2020.

Đối với doanh nghiệp bất động sản, nếu theo dõi một kỳ kinh doanh quý thì chưa thể nói lên vấn đề gì. Chúng tôi cho rằng, các hoạt động đầu tư phát triển của KBC vẫn đang trong xu hướng phát triển mạnh mẽ. Công tác đầu tư, chuẩn bị nguồn vốn vẫn đang tăng lên.

 

 

Giá trị đầu tư tại các dự án tiếp tục gia tăng

Về Tài sản, chúng tôi nhận thấy không có điều gì bất thường, doanh nghiệp vẫn đang tích lũy tài chính để bổ sung nguồn vốn cho các dự án đầu tư. Tổng tài sản đến hết quý 3 tăng thêm 6.400 tỷ đồng lên mức 30.200 tỷ đồng.

Tiền tương đương tiền đạt 3.696 tỷ đồng, tăng thêm 2.646 tỷ đồng, trong khi đầu tư tài chính ít biến động và đạt mức 1.956 tỷ đồng.

Phải thu ngắn hạn đạt 9.695 tỷ đồng, tăng 3.057 tỷ đồng, tương đương 46% so với đầu năm. Trong kỳ công ty tiếp tục gia tăng cho vay các công ty liên quan và các công ty khác với giá trị 2.556 tỷ đồng. Chúng tôi cho rằng đây là các khoản đầu tư phát triển dự án, mặc dù vậy cần phải theo dõi kỹ các biến động này.

Hàng tồn kho không có nhiều thay đổi, giá trị cuối kỳ đạt 11.515 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 11.534 tỷ hồi đầu năm, tập trung chủ yếu ở các dự án lớn.

 

Về nguồn vốn, Công ty vừa gia tăng vay nợ vừa gia tăng vốn chủ sở hữu, tỷ lệ Nợ phải trả/Tổng nguồn giảm từ 55% xuống còn 49.5%.

Vay nợ dài hạn tăng thêm 1.650 tỷ đồng lên mức 5.868 tỷ đồng, vay nợ ngắn hạn ít thay đổi, tổng vay nợ ngắn và dài hạn đạt 7.375 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tăng thêm 3.400 tỷ đồng từ việc phát hành riêng lẻ thêm 100 triệu cổ phiếu với giá bán 34.100 đồng/cổ phần, mặc dù vậy, trong báo cáo tài chính q3, công ty vẫn đang trong quá trình thực hiện tăng vốn, và phần vốn chủ sở hữu tăng thêm đang hạch toán là 2.685 tỷ đồng.

Chuyên gia phân tích MBS 

Chu Thế Huynh