Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HOSE: FRT)


Q1/2024, FRT lãi ròng 39 tỷ đồng với động lực chính đến từ Long Châu.
Chúng tôi dự báo LN ròng năm 2024 đạt 214 tỷ đồng nhờ vào (1) số cửa hàng Long Châu tăng 27% svck và doanh thu/cửa hàng duy trì ổn định, (2) chuỗi FPT Shop tiếp tục tái cấu trúc hoạt động và giảm lỗ.
Chúng tôi đưa ra khuyến nghị TRUNG LẬP với định giá 176,700 đồng/cp.

FRT bắt đầu có lãi trở lại trong Q1/2024.

Q1/2024, tổng doanh thu đạt 9,071 tỷ đồng (+17% svck) trong đó chủ yếu đến từ sự tăng trưởng của Long Châu. Doanh thu chuỗi nhà thuốc tăng 68.5% svck nhờ tổng số nhà thuốc đạt 1,587 (+50% svck) và doanh thu/cửa hàng trung bình đạt 1.2 tỷ đồng, tăng 9% svck. Ngược lại, trong bối cảnh sức cầu tiêu dùng hàng ICT-CE còn yếu, FPT Shop vẫn đang trong quá trình tái cấu trúc, đóng các cửa hàng kém hiệu quả, khiến cho doanh thu FPT Shop giảm 21% svck (tổng số cửa hàng giảm 8% svck). Nhờ vào Long Châu, tổng kết, FRT ghi nhận LN ròng đạt39 tỷ đồng, đánh dấu quý đầu tiên có lãi trở lại kể từ Q1/2023


Kỳ vọng FRT đạt LN ròng 214 tỷ đồng trong năm 2024.
Đầu năm 2022 đến nay, Long Châu đã thành công mở mới 1,187 nhà thuốc Long Châu mới, nâng tổng số nhà thuốc lên 1,587 cửa hàng vào cuối Q1/2024. Doanh thu/nhà thuốc duy trì ổn định 1.2 tỷ đồng/cửa hàng/tháng. Với thế mạnh về nhận diện thương hiệu đã xây dựng được, chúng tôi dự báo FRT tiếp tục tăng tốc độ phủ sóng với mục tiêu đạt 1,897 nhà thuốc vào cuối năm 2024, doanh thu/cửa hàng đạt 1.2 tỷ đồng/cửa hàng/tháng. Doanh thu 2024 của Long Châu có thể tăng 49% svck với biên LNG 24%. Bên cạnh đấy, FPT Shop sẽ được tiếp tục tái cấu trúc hoạt động, mở rộng các sản phẩm phân phối CE (máy lạnh, tủ đông) và duy trì được thị phần. Chúng tôi dự báo FPT Shop sẽ đi ngang trong năm 2024 với biên LNG 12%. Tổng hợp lại, LN ròng của FRT có thể đạt 214 tỷ đồng trong năm 2024 từ mức lỗ 346 tỷ đồng của năm 2023.


Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu của FRT là 176,700 đ/cp
Chúng tôi sử dụng phương pháp SOTP để đưa ra mức giá trị hợp lý cho cổ phiếu FRT. Chúng tôi cho rằng bên cạnh sự tăng trưởng nổi bật của chuỗi Long Châu, FRT sẽ gặp rủi ro về chi phí một lần khi tái cấu trúc hoạt động FPT Shop. Rủi ro giảm giá bao gồm: (1) Long Châu gặp khó khăn trong việc tìm kiếm mặt bằng, ảnh hưởng tốc độ mở mới của chuỗi nhà thuốc, (2) Các chi phí một lần của việc đóng cửa các cửa hàng FPT Shop nhiều hơn dự kiến, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận ròng của FRT, (3) Sức tiêu dùng không thiết yếu phục hồi chậm hơn dự báo (nửa cuối năm 2024), FPT Shop vẫn phải giữ giá bán sản phảm ở mức nền thấp.

Nguồn MBS 

Tài liệu đính kèm: