Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

Do tôi đang bận họp nên không viết được quan điểm một cách chi tiết. Nhưng với dấu hiệu thị trường hiện nay tôi Update quan điểm như sau:  Phiên hôm nay là bull trap như dự báo từ trước: "Sẽ có bulltrap tại vùng 55.5 +/-" nhưng do các mã ACB và PVS tăng trong mấy phiên gần đây nên HNXindex bị "méo" và phiên bulltrap hôm nay tương đương bulltrap đã dự báo từ trước khi chạm 55.5 +/-

DVCSPECULATOR