Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

Thông tin cập nhật

  • Nhu cầu khí cho phát điện đang ở mức thấp, nhưng chỉ là tạm thời, tiềm năng tăng trưởng mạnh nhờ giá dầu tăng và năng lực cấp khí gia tăng .
  • Theo Tổng công ty, trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng sản lượng khí ẩm tiếp nhận đạt 4,21 tỷ m3, sản lượng khí khô sản xuất và cung cấp cho khách hàng đạt 4,07 tỷ m3, bằng 84% kế hoạch 6 tháng và bằng 88% so với cùng kỳ (svck) năm 2020. Chúng tôi đánh giá nhu cầu khí cho điện ở mức thấp hiện nay chỉ mang tính thời điểm và ngắn hạn theo mùa, nhu cầu sẽ tăng trở lại khi bước vào mùa khô trong quý IV.2021 trở đi.
  • Sản lượng LPG kinh doanh đạt 1.023 nghìn tấn, tăng 12% svck và đạt 64% kế hoạch năm. Giá LPG trung bình 6 tháng đầu năm đạt 560 usd/tấn, tăng 36% svck năm 2020.  Sản lượng Condensate đạt gần 30 nghìn tấn, hoàn thành 28% kế hoạch năm.
  • Các dự án đầu tư như tiếp tục được thực hiện trong bối cảnh dịch Covid19 vẫn diễn biến phức tạp: dự án LNG Thị Vải đạt tiến độ 66.5%, đường ống dẫn khí LNG Thị Vải- PHú Mỹ đạt 51.1%, đường ống dẫn khí Sư Tử Trắng, dự án LNG Sơn Mỹ…

Kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng 2021

  • Doanh thu quý II đạt 22.702 tỷ đồng, tăng 29% so với quý I và 45% svck, lũy kế 6 tháng đạt 40.272 tỷ đồng, tăng 23% svck và đạt 57% kế hoạch cả năm. Mặc dù sản lượng khí khô thấp, nhưng giá bán tăng mạnh là nguyên nhân chính dẫn đến doanh thu tăng tốt.
  • Trong khi đó, lợi nhuận gộp quý II đạt 3.783 tỷ đồng, tăng 16% so với quý I và 58% svck, lũy kế 6 tháng, lợi nhuận gộp đạt 7.052 tỷ đồng, tăng 24% svck 2020. Biên lợi nhuận gộp đạt 17.5%, tăng 8% svck 2020.
  • Lợi nhuận trước thuế quý II đạt 2.933 tỷ đồng, tăng 11% so với quý I và 36% svck 2020, lũy kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 5.570 tỷ đồng, tăng 6% svck 2020 và hoàn thành 63% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.359 tỷ đồng, thu nhập mỗi cổ phần đạt 2.242 đồng.
  • Trong kỳ 6 tháng, chi phí tài chính tăng 44% svck đạt 169 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay là 123 tỷ, tăng 102%. Đặc biệt chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 120%, đạt 791 tỷ đồng, trong đó phát sinh thêm khoản chi phí sử dụng thương hiệu Tập đoàn dầu khí là 248 tỷ đồng và chi phí phòng chống dịch Covid19 là 154 tỷ. Chi phí bán hàng cũng tăng 16% lên 1.025 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu tài chính lại giảm 40% và đạt 467 tỷ đồng, chủ yếu do giảm lãi tiền gửi.

Triển vọng 6 tháng cuối năm.

Giá dầu tiếp tục neo ở mức cao quanh 70 usd/thùng (Brent), sản lượng khí thu gom và kinh doanh dự báo tiếp tục tăng tốt lên sẽ tác động đến kết quả kinh doanh của công ty trong 6 tháng cuối năm. Chúng tôi dự báo cả năm Doanh thu sẽ đạt mức 80.865 tỷ đồng, trong khí đó, lợi nhuận trước thuế là 12.343 tỷ đồng, lần lượt tăng 26% và 24% so với 2020.

Nguồn MBS

Tài liệu đính kèm: