Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

Ngày 4/3/2018 và 1/4/2018 vừa qua, lúc đó VNIndex chỉ loanh quanh 1100, chúng tôi đã dự báo VNI sẽ lên vùng 1200 và sau đó sẽ giảm về 895 +/- 10 và tạo 2 đáy tại đây

- Kịch bản ngày 4/3/2018: http://dvcspeculator.com.vn/content/du-bao-vnindex-2018-va-chien-luoc-ha...

- Kịch bản ngày 1/4/2018: http://dvcspeculator.com.vn/content/cap-nhat-kich-ban-du-bao-2018-432018

Từ đó đến nay, VNI đã diễn ra gần như 90% kịch bản mà chúng tôi đưa ra và đã giảm từ 1211 về đến 884.75 ( = 895 - 10). 

Kịch bản đưa ra 4/3 và 1/4

Thực tế VNI đã diễn ra

DVCSpeculator