Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

Các phiên gần đây thị trường tiếp tục giảm mạnh như dự báo từ 3/11/2011 và các quan điểm update gần đây. Vì vậy tôi vẫn giữ quan điểm HNX sẽ về vùng 51 +/- 2 và sẽ có bulltrap khoảng 1 - 2 phiên khi chạm vùng 55.5 +/-

Với quan điểm trên, tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư nên đứng ngoài thị trường. Tránh mua vào do cảm xúc khi nhìn thấy lực cầu bắt đáy mạnh khi HNX tiếp cận vùng 55.5 +/-  vì mua được giá thấp nhất trong đợt bulltrap này thì T + 4 cũng không có lãi hoặc lỗ.

Cụ thể kịch bản ngắn hạn mời tham khảo lại bài viết 25/12/2011

Các quan điểm của tôi chỉ mang tính tham khảo.

DVCSPECULATOR