Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

Thị trường tiếp tục diễn ra theo kịch bản đã đưa ra từ 3/11/2011 đến nay và các quan điểm update từ 15/12 đến nay. Vì vậy tôi vẫn giữ quan điểm HNX sẽ về vùng 51 +/- 2. Và có một số update như sau:

  • Trong tuần từ 26/12 - 30/12, HNX sẽ tiếp tục giảm về vùng 55.28 +/- , lực bán mạnh phần lớn do bán giải chấp hoặc cắt lỗ khi hàng T+ 4 về;
  • Từ 55.28 +/- sẽ có 1 bulltrap nhưng không đủ T + 2. Sẽ có nhiều nhà đầu tư bắt đáy tại vùng này do cho rằng lực bán giải chấp sẽ kết thúc vào cuối năm;
  • Sau đợt bulltrap từ 55.28 +/-  lên vùng 56 +/- sẽ có 1 đợt giảm mạnh từ 56 xuống vùng 51 +/- 2 do lực bán cắt lỗ và giải chấp;
  • Quan điểm liên tục được update để xác định liệu 51 +/- 2 có bị thủng hay không...

Cụ thể kịch bản trong 2 tuần tới như sau (gần giống kịch bản đã đưa từ 3/11 và 11/12, tham khảo lại các bài viết cũ):

Các căn cứ để đưa ra kết luận trên dựa trên lý thuyết sóng Elliot, Trend và các chỉ báo phương tây như Bollinger Band, Parabolic, MACD, Stochastic….

Cụ thể như các chỉ báo trend như chart dưới đây

  • Đường Bollinger Band mới được mở rộng nên downtrend mới chỉ ở giai đoạn đầu và chưa có dấu hiệu kết thúc;
  • MACD đã cắt xuống confirm downtrend;
  • Parabolic vẫn nằm trên đường giá.

Chỉ báo ngắn hạn Stochastic vẫn cho tín hiệu xấu khi chưa nằm trong vùng Oversold nên sẽ khó có đợt hồi nào trong 2 - 3 phiên tới

Khuyến nghị:

Tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro của từng nhà đầu tư mà đưa ra các quyết định mua/bán khác nhau nhưng dựa trên những quan điểm về thị trường như trên thì tôi khuyến nghị nhà đầu tư vẫn nên tiếp tục đứng ngoài thị trường. Nên kiềm chế cảm xúc để tránh các quyết định mua vào khi thấy thị trường xuất hiện các lực cầu bắt đáy mạnh tại vùng 55.28 +/-  vì đợt bulltrap này không đủ T +

Các phân tích và khuyến nghị của tôi chỉ mang tính tham khảo.

DVCSPECULATOR