Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

Thị trường vẫn diễn ra theo như dự báo của tôi đã đưa ra từ 3/11/2011 (tham khảo lại các bài viết từ 3/11/2011 đến nay để biết thêm chi tiết). Và tôi có một số Update ngắn hạn như sau:

  • Hiện nay đang 61.13 - đang chạm ngưỡng hỗ trợ yếu 61 +/- 0.1
  • Có khả năng HNX sẽ có 1 bull trap nhẹ sau khi chạm 61 +/- 0.1 trong khoảng 1 - 1.5 phiên
  • Xu thế HNX vẫn về 50 +/- vào 2/2012 và có bull trap mạnh tại vùng 58.5 +/- và 55 +/-
  • Vì vậy tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro của từng nhà đầu tư mà đưa ra các quyết định khác nhau nhưng dựa trên nhận định trên tôi đưa ra khuyến nghị chung nhất là: Kiềm chế cảm xúc đầu tư để tránh mua vào khi thị trường có dấu hiệu hồi trong phiên. Với những nhà đầu tư đang kẹt cổ phiếu nên tranh thủ các đợt tăng điểm đế bán ra thoát khỏi thị trường

Quan điểm của tôi chỉ mang tính tham khảo.

DVCSPECULATOR