Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 22/08/2018 10:13:57 ] DVCSpeculator: Chào buổi sáng

[ 22/08/2018 10:14:04 ] DVCSpeculator: Chúc quý vị một ngày trading thành công

[ 22/08/2018 10:15:44 ] DVCSpeculator: Chúng tôi đã tư vấn quý vị hạ đòn bẩy từ thứ 2 và thứ 3 tuần trước khi VNI 980. Sau đó tư vấn quý vị mua trở lại vào thứ 2 và thứ 3 vừa qua trên cơ sở và Long phái sinh

[ 22/08/2018 10:15:56 ] DVCSpeculator: Đến nay thị trường đã tăng mạnh trở lại như dự báo

[ 22/08/2018 10:16:55 ] DVCSpeculator: Đến nay VNI đã vượt 985, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ rung lắc tại vùng này vì 2 phiên vừa qua thị trường đã hồi phục khá tích cực rồi

[ 22/08/2018 10:17:03 ] DVCSpeculator: vì vậy quý vị không nên mua đuổi nữa

[ 22/08/2018 10:17:54 ] DVCSpeculator: quý vị nên kiên nhẫn chờ đợi thị trường rung lắc để mua vào

[ 22/08/2018 02:25:03 ] DVCSpeculator: Thị trường đang rung lắc mạnh như dự báo đầu giờ. Quý vị nên cân nhắc Long lại dần khi rung lắc chiều nay