Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 01/02/2019 08:51:57 ] TTSpeculator: Ngày 1/2: Chào buổi sáng

[ 01/02/2019 08:52:08 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 01/02/2019 09:35:01 ] TTSpeculator: Chúng tôi đang đứng ngoài quan sát.

[ 01/02/2019 10:28:59 ] TTSpeculator: Chúng tôi dự đoán VN30 sẽ có hồi nhẹ tại mốc 860.8

[ 01/02/2019 10:30:34 ] TTSpeculator: Nên ai đang có vị thế short nên đóng

[ 01/02/2019 10:32:19 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long nhẹ vùng giá 864.4

[ 01/02/2019 10:35:38 ] TTSpeculator: Đúng như chúng tôi dự đoán. VN30 đã hồi phục

[ 01/02/2019 10:36:57 ] TTSpeculator: Quí vị đóng trạng thái Long từ 865.6 - 866.5 do giá vênh

[ 01/02/2019 10:47:53 ] TTSpeculator: Chúng tôi dựa vào điểm uốn của VN30 trong phiên để khuyến nghị các điểm Long, Short.

[ 01/02/2019 10:48:52 ] TTSpeculator: Điểm vào khuyến nghị của chúng tôi có xác suất đúng từ 85% trở lên.

[ 01/02/2019 10:50:16 ] TTSpeculator: Nên khi chúng tôi khuyến nghị mở vị thế. Những quí vị có trạng thái ngược nên đóng hoàn toàn trạng thái.

[ 01/02/2019 10:50:50 ] TTSpeculator: Quí vị nào định mở trạng thái ngược cũng nên dừng mở.

[ 01/02/2019 10:51:11 ] TTSpeculator: Quí vị nào chấp nhận rủi ro thì theo khuyến nghị của chúng tôi mở vị thế.

[ 01/02/2019 10:58:48 ] TTSpeculator: Ví dụ: thời điểm 10h29 chúng tôi tính toán VN30 sẽ có hồi nhẹ tại mốc 860.8. Nên chúng tôi đã khuyến nghị quí vị đóng vị thế Short.

[ 01/02/2019 11:02:30 ] TTSpeculator: Do giá PS đang > VN30 là 3 giá , quí vị đóng hết vị thế Long vùng giá 866.5

[ 01/02/2019 11:11:30 ] TTSpeculator: Giá PS đang > VN30 : 4 điểm, Long khá rủi ro khi thị trường hồi yếu

[ 01/02/2019 11:20:04 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã khuyến nghị chốt hết Long vùng giá 866.5. Và cảnh báo quí vị không Long đuổi.

[ 01/02/2019 01:18:46 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long 1 phần giá 863

[ 01/02/2019 01:28:47 ] TTSpeculator: Chúng tôi dự đoán: VN30 sẽ hồi phục từ giá 859.5

[ 01/02/2019 01:33:08 ] TTSpeculator: Quí vị Long theo chúng tôi tiếp tục nắm giữ đợi hồi cao lên quí vị bán

[ 01/02/2019 01:36:36 ] TTSpeculator: chúng tôi tự tin các điểm uốn trong phiên đạt xác xuất chính xác > 85%.

[ 01/02/2019 01:36:59 ] TTSpeculator: Nên khi chúng tôi khuyến nghị Long, quí vị đang có vị thế Short nên đóng ngay trạng thái

[ 01/02/2019 01:38:10 ] TTSpeculator: Vùng chốt vị thế Long 864.8 - 866

[ 01/02/2019 01:46:32 ] TTSpeculator: Quí vị canh đóng vị thế Long từ 866, càng lên cao càng đóng hết.

[ 01/02/2019 01:48:56 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng hết Long giá vùng 866

[ 01/02/2019 01:50:13 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short 10% tại giá 866

[ 01/02/2019 01:54:43 ] TTSpeculator: Chúng tôi có việc bận phải đi ra ngoài. Quí vị chủ động trong giao dịch