Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

Blog chứng khoán: Lại "diệt" Short

VNEconomy Stock News - Tháng 10 23, 2020 - 5:16ch
<a href="https://vneconomy.vn/blog-chung-khoan-lai-diet-short-2020102317160146.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/10/23/vn30-1603447990407820726551-crop-16034479956381160577913.JPG" /></a>Dao động cả ngày đối với F1 lẫn VN30 đều hẹp nhưng cuối phiên lại có đợt đánh lên tạo điểm phá vỡ mang tính kỹ thuật, ép bên Short phải cắt lỗ.
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Blog chứng kho&#225;n: Lại &quot;diệt&quot; Short

VNEconomy Stock News - Tháng 10 23, 2020 - 5:16ch
<a href="https://vneconomy.vn/blog-chung-khoan-lai-diet-short-2020102317160146.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/10/23/vn30-1603447990407820726551-crop-16034479956381160577913.JPG" /></a>Dao động cả ngày đối với F1 lẫn VN30 đều hẹp nhưng cuối phiên lại có đợt đánh lên tạo điểm phá vỡ mang tính kỹ thuật, ép bên Short phải cắt lỗ.
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Bộ ba &quot;si&#234;u trụ&quot; tăng cực mạnh, VN-Index đ&#227; tho&#225;t lỗ năm 2020

VNEconomy Stock News - Tháng 10 23, 2020 - 3:47ch
<a href="https://vneconomy.vn/bo-ba-sieu-tru-tang-cuc-manh-vn-index-da-thoat-lo-nam-2020-20201023154717242.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/10/23/vni-160344277512715519407-crop-16034427804151911620804.JPG" /></a>Cổ phiếu ngân hàng hạ nhiệt trong phiên giao dịch ngày 23/10 nhưng sức mạnh cực kỳ ấn tượng của VIC, VHM và VNM đã giúp VN-Index quay về đúng điểm giá trong phiên cuối cùng của năm 2019. Như vậy thị trường đã thoát lỗ trong năm nay.
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Bộ ba &quot;si&#234;u trụ&quot; tăng cực mạnh, VN-Index đ&#227; tho&#225;t lỗ năm 2020

VNEconomy Stock News - Tháng 10 23, 2020 - 3:47ch
<a href="https://vneconomy.vn/bo-ba-sieu-tru-tang-cuc-manh-vn-index-da-thoat-lo-nam-2020-20201023154717242.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/10/23/vni-160344277512715519407-crop-16034427804151911620804.JPG" /></a>Cổ phiếu ngân hàng hạ nhiệt trong phiên giao dịch ngày 23/10 nhưng sức mạnh cực kỳ ấn tượng của VIC, VHM và VNM đã giúp VN-Index quay về đúng điểm giá trong phiên cuối cùng của năm 2019. Như vậy thị trường đã thoát lỗ trong năm nay.
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Ng&#226;n h&#224;ng chỉ được mua tr&#225;i phiếu doanh nghiệp khi nợ xấu dưới 3%

VNEconomy Stock News - Tháng 10 23, 2020 - 1:43ch
<a href="https://vneconomy.vn/ngan-hang-chi-duoc-mua-trai-phieu-doanh-nghiep-khi-no-xau-duoi-3-20201023112935226.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/12/18/tien-1576651154510579707179-crop-1603427129718983343769.jpg" /></a>Trong 9 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hầu hết các ngân hàng đều có xu hướng tăng
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Ng&#226;n h&#224;ng chỉ được mua tr&#225;i phiếu doanh nghiệp khi nợ xấu dưới 3%

VNEconomy Stock News - Tháng 10 23, 2020 - 1:43ch
<a href="https://vneconomy.vn/ngan-hang-chi-duoc-mua-trai-phieu-doanh-nghiep-khi-no-xau-duoi-3-20201023112935226.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/12/18/tien-1576651154510579707179-crop-1603427129718983343769.jpg" /></a>Trong 9 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hầu hết các ngân hàng đều có xu hướng tăng
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

9 th&#225;ng, FPT b&#225;o l&#227;i 3.170 tỷ đồng, tăng 7% c&#249;ng kỳ

VNEconomy Stock News - Tháng 10 23, 2020 - 12:47ch
<a href="https://vneconomy.vn/9-thang-fpt-bao-lai-3170-ty-dong-tang-7-cung-ky-2020102312363282.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/10/23/fpt-160343137965093319694-crop-16034313859531504741570.jpg" /></a>FPT cho biết, bất chấp làn sóng bệnh dịch lần thứ 2, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT vẫn tăng trưởng tốt so với cùng kỳ với doanh thu đạt 21.164 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 3.814 tỷ đồng
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

9 th&#225;ng, FPT b&#225;o l&#227;i 3.170 tỷ đồng, tăng 7% c&#249;ng kỳ

VNEconomy Stock News - Tháng 10 23, 2020 - 12:47ch
<a href="https://vneconomy.vn/9-thang-fpt-bao-lai-3170-ty-dong-tang-7-cung-ky-2020102312363282.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/10/23/fpt-160343137965093319694-crop-16034313859531504741570.jpg" /></a>FPT cho biết, bất chấp làn sóng bệnh dịch lần thứ 2, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT vẫn tăng trưởng tốt so với cùng kỳ với doanh thu đạt 21.164 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 3.814 tỷ đồng
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

9 th&#225;ng, FPT b&#225;o l&#227;i 3.170 tỷ đồng, tăng 7% c&#249;ng kỳ

VNEconomy Stock News - Tháng 10 23, 2020 - 12:47ch
<a href="https://vneconomy.vn/9-thang-fpt-bao-lai-3170-ty-dong-tang-7-cung-ky-2020102312363282.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/10/23/fpt-160343137965093319694-crop-16034313859531504741570.jpg" /></a>FPT cho biết, bất chấp làn sóng bệnh dịch lần thứ 2, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT vẫn tăng trưởng tốt so với cùng kỳ với doanh thu đạt 21.164 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 3.814 tỷ đồng
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Cấp thiết kế hoạch t&#237;n dụng hậu Covid-19

VNEconomy Stock News - Tháng 10 23, 2020 - 11:02sa
<a href="https://vneconomy.vn/cap-thiet-ke-hoach-tin-dung-hau-covid-19-20201023110209429.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/10/23/d2860165bb24527a0b35-1557882963276572912279-crop-1557882998011160639891-16034257151761224107446.jpg" /></a>Đã từng có gói hỗ trợ lãi suất doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong quá khứ nhưng không hiệu quả, vì áp dụng quá đại trà
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Cấp thiết kế hoạch t&#237;n dụng hậu Covid-19

VNEconomy Stock News - Tháng 10 23, 2020 - 11:02sa
<a href="https://vneconomy.vn/cap-thiet-ke-hoach-tin-dung-hau-covid-19-20201023110209429.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/10/23/d2860165bb24527a0b35-1557882963276572912279-crop-1557882998011160639891-16034257151761224107446.jpg" /></a>Đã từng có gói hỗ trợ lãi suất doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong quá khứ nhưng không hiệu quả, vì áp dụng quá đại trà
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Cấp thiết kế hoạch t&#237;n dụng hậu Covid-19

VNEconomy Stock News - Tháng 10 23, 2020 - 11:02sa
<a href="https://vneconomy.vn/cap-thiet-ke-hoach-tin-dung-hau-covid-19-20201023110209429.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/10/23/d2860165bb24527a0b35-1557882963276572912279-crop-1557882998011160639891-16034257151761224107446.jpg" /></a>Đã từng có gói hỗ trợ lãi suất doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong quá khứ nhưng không hiệu quả, vì áp dụng quá đại trà
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

MPC sẽ kh&#225;ng quyết định của Mỹ li&#234;n quan nguy&#234;n liệu t&#244;m Ấn Độ

VNEconomy Stock News - Tháng 10 23, 2020 - 10:49sa
<a href="https://vneconomy.vn/mpc-se-khang-quyet-dinh-cua-my-lien-quan-nguyen-lieu-tom-an-do-20201023103245367.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/10/23/minh-phu-hinh-1603423566154284517301-crop-16034235710201245093796.jpeg" /></a>Minh Phú cho rằng quyết định của CBP đã dựa trên yêu cầu không hợp lý đối với hệ thống của Minh Phú và không dựa trên các bằng chứng thuyết phục
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

MPC sẽ kh&#225;ng quyết định của Mỹ li&#234;n quan nguy&#234;n liệu t&#244;m Ấn Độ

VNEconomy Stock News - Tháng 10 23, 2020 - 10:49sa
<a href="https://vneconomy.vn/mpc-se-khang-quyet-dinh-cua-my-lien-quan-nguyen-lieu-tom-an-do-20201023103245367.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/10/23/minh-phu-hinh-1603423566154284517301-crop-16034235710201245093796.jpeg" /></a>Minh Phú cho rằng quyết định của CBP đã dựa trên yêu cầu không hợp lý đối với hệ thống của Minh Phú và không dựa trên các bằng chứng thuyết phục
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

MPC sẽ kh&#225;ng quyết định của Mỹ li&#234;n quan nguy&#234;n liệu t&#244;m Ấn Độ

VNEconomy Stock News - Tháng 10 23, 2020 - 10:49sa
<a href="https://vneconomy.vn/mpc-se-khang-quyet-dinh-cua-my-lien-quan-nguyen-lieu-tom-an-do-20201023103245367.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/10/23/minh-phu-hinh-1603423566154284517301-crop-16034235710201245093796.jpeg" /></a>Minh Phú cho rằng quyết định của CBP đã dựa trên yêu cầu không hợp lý đối với hệ thống của Minh Phú và không dựa trên các bằng chứng thuyết phục
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Goldman Sachs thu hồi tiền thưởng của c&#225;c gi&#225;m đốc cấp cao v&#236; b&#234; bối 1MDB

VNEconomy Stock News - Tháng 10 23, 2020 - 10:32sa
<a href="https://vneconomy.vn/goldman-sachs-thu-hoi-tien-thuong-cua-cac-giam-doc-cap-cao-vi-be-boi-1mdb-20201023085046085.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/10/23/goldman-sachs-16034178353601709463243-crop-1603417840406550444752.jpeg" /></a>Bên cạnh việc thu hồi tiền thưởng của các cựu giám đốc, Goldman Sachs cũng sẽ giảm tiền thưởng với các giám đốc đương nhiệm vì bê bối 1MDB
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Goldman Sachs thu hồi tiền thưởng của c&#225;c gi&#225;m đốc cấp cao v&#236; b&#234; bối 1MDB

VNEconomy Stock News - Tháng 10 23, 2020 - 10:32sa
<a href="https://vneconomy.vn/goldman-sachs-thu-hoi-tien-thuong-cua-cac-giam-doc-cap-cao-vi-be-boi-1mdb-20201023085046085.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/10/23/goldman-sachs-16034178353601709463243-crop-1603417840406550444752.jpeg" /></a>Bên cạnh việc thu hồi tiền thưởng của các cựu giám đốc, Goldman Sachs cũng sẽ giảm tiền thưởng với các giám đốc đương nhiệm vì bê bối 1MDB
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Goldman Sachs thu hồi tiền thưởng của c&#225;c gi&#225;m đốc cấp cao v&#236; b&#234; bối 1MDB

VNEconomy Stock News - Tháng 10 23, 2020 - 10:32sa
<a href="https://vneconomy.vn/goldman-sachs-thu-hoi-tien-thuong-cua-cac-giam-doc-cap-cao-vi-be-boi-1mdb-20201023085046085.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/10/23/goldman-sachs-16034178353601709463243-crop-1603417840406550444752.jpeg" /></a>Bên cạnh việc thu hồi tiền thưởng của các cựu giám đốc, Goldman Sachs cũng sẽ giảm tiền thưởng với các giám đốc đương nhiệm vì bê bối 1MDB
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Kỳ vọng thị trường nới rộng xu thế tăng trong thời gian tới

VNEconomy Stock News - Tháng 10 22, 2020 - 10:17ch
<a href="https://vneconomy.vn/ky-vong-thi-truong-noi-rong-xu-the-tang-trong-thoi-gian-toi-20201022190748397.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/10/22/tvsi-16033684484271449615147-crop-16033684641351895490381.jpg" /></a>SHS dự báo, trong phiên giao dịch cuối tuần 23/10, VN-Index có thể sẽ rung lắc mạnh quanh ngưỡng tâm lý 950 điểm do đây là vùng giá trước khi Covid-19 diễn ra
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Kỳ vọng thị trường nới rộng xu thế tăng trong thời gian tới

VNEconomy Stock News - Tháng 10 22, 2020 - 10:17ch
<a href="https://vneconomy.vn/ky-vong-thi-truong-noi-rong-xu-the-tang-trong-thoi-gian-toi-20201022190748397.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/10/22/tvsi-16033684484271449615147-crop-16033684641351895490381.jpg" /></a>SHS dự báo, trong phiên giao dịch cuối tuần 23/10, VN-Index có thể sẽ rung lắc mạnh quanh ngưỡng tâm lý 950 điểm do đây là vùng giá trước khi Covid-19 diễn ra
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Trang