Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

PNJ đẩy mạnh bán lẻ trang sức, lợi nhuận dự kiến 1.532 tỷ đồng năm 2021

VNEconomy Stock News - cách đây 1 giờ 54 phút
<a href="https://vneconomy.vn/pnj-day-manh-ban-le-trang-suc-loi-nhuan-du-kien-1532-ty-dong-nam-2021-2021041711553626.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/258811565085159424/2021/4/17/thi-truong-vang-trang-suc-2019-but-pha-tu-dong-luc-tang-truong-16186349592231617359535-0-0-365-650-crop-1618634963601157683079.jpg" /></a>Mảng bán lẻ trang sức đã giúp PNJ hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020 dù dịch Covid-19 bùng phát. Năm nay, công ty tiếp tục dự kiến doanh thu thuần tăng 20%, đạt 21.005 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 14%, đạt 1.532 tỷ đồng
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Đ&#224; tăng cổ phiếu th&#233;p k&#233;o d&#224;i được bao l&#226;u?

VNEconomy Stock News - cách đây 4 giờ 42 phút
<a href="https://vneconomy.vn/da-tang-co-phieu-thep-keo-dai-duoc-bao-lau-20210416162046612.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/258811565085159424/2021/4/16/screen-shot-2021-04-16-at-4-06-39-pm-16185640098881550480860-0-0-278-494-crop-1618564012727380946166.png" /></a>Tiếp nối đà tăng của năm 2020, từ đầu năm 2021 đến nay, giá cổ phiếu ngành thép tiếp tục dựng ngược
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Lợi nhuận ng&#226;n h&#224;ng đưa SP 500 v&#224; Dow Jones l&#234;n kỷ lục mới

VNEconomy Stock News - cách đây 6 giờ 16 phút
<a href="https://vneconomy.vn/loi-nhuan-ngan-hang-dua-sp-500-va-dow-jones-len-ky-luc-moi-20210417075816757.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/258811565085159424/2021/4/17/1-16186210015771916959839-0-0-416-740-crop-16186210043151583110884.jpg" /></a>Hai chỉ số SP 500 và Dow Jones của thị trường chứng khoán Mỹ cùng lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/4)
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Mức rủi ro của thị trường đang gia tăng

VNEconomy Stock News - Tháng 4 16, 2021 - 10:48ch
<a href="https://vneconomy.vn/muc-rui-ro-cua-thi-truong-dang-gia-tang-20210416223732772.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/258811565085159424/2021/4/16/tvsi-16185873783781530985440-0-0-767-1366-crop-16185873826071424222123.jpg" /></a>Mặc dù thị trường có động thái được hỗ trợ tại vùng giá thấp và thu hẹp mức giảm điểm vào cuối phiên giao dịch nhưng vẫn ghi nhận phiên giao dịch với áp lực bán lớn, cho thấy mức độ rủi ro của đang gia tăng
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Mức rủi ro của thị trường đang gia tăng

VNEconomy Stock News - Tháng 4 16, 2021 - 10:48ch
<a href="https://vneconomy.vn/muc-rui-ro-cua-thi-truong-dang-gia-tang-20210416223732772.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/258811565085159424/2021/4/16/tvsi-16185873783781530985440-0-0-767-1366-crop-16185873826071424222123.jpg" /></a>Mặc dù thị trường có động thái được hỗ trợ tại vùng giá thấp và thu hẹp mức giảm điểm vào cuối phiên giao dịch nhưng vẫn ghi nhận phiên giao dịch với áp lực bán lớn, cho thấy mức độ rủi ro của đang gia tăng
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Mức rủi ro của thị trường đang gia tăng

VNEconomy Stock News - Tháng 4 16, 2021 - 10:48ch
<a href="https://vneconomy.vn/muc-rui-ro-cua-thi-truong-dang-gia-tang-20210416223732772.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/258811565085159424/2021/4/16/tvsi-16185873783781530985440-0-0-767-1366-crop-16185873826071424222123.jpg" /></a>Mặc dù thị trường có động thái được hỗ trợ tại vùng giá thấp và thu hẹp mức giảm điểm vào cuối phiên giao dịch nhưng vẫn ghi nhận phiên giao dịch với áp lực bán lớn, cho thấy mức độ rủi ro của đang gia tăng
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Mức rủi ro của thị trường đang gia tăng

VNEconomy Stock News - Tháng 4 16, 2021 - 10:48ch
<a href="https://vneconomy.vn/muc-rui-ro-cua-thi-truong-dang-gia-tang-20210416223732772.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/258811565085159424/2021/4/16/tvsi-16185873783781530985440-0-0-767-1366-crop-16185873826071424222123.jpg" /></a>Mặc dù thị trường có động thái được hỗ trợ tại vùng giá thấp và thu hẹp mức giảm điểm vào cuối phiên giao dịch nhưng vẫn ghi nhận phiên giao dịch với áp lực bán lớn, cho thấy mức độ rủi ro của đang gia tăng
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

AAA b&#225;o l&#227;i 89 tỷ đồng qu&#253; 1, tăng 41,27% so với c&#249;ng kỳ

VNEconomy Stock News - Tháng 4 16, 2021 - 9:43ch
<a href="https://vneconomy.vn/aaa-bao-lai-89-ty-dong-quy-1-tang-4127-so-voi-cung-ky-20210416213553686.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/258811565085159424/2021/4/16/aaa-1618583700221866867891-0-0-767-1366-crop-16185837046771492795802.jpg" /></a>Về kế hoạch kinh doanh quý 2/2021, HĐQT AAA đã thông qua chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 120 tỷ đồng, tăng lần lượt 138,05% và 162,16% so với cùng kỳ năm ngoái
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

AAA b&#225;o l&#227;i 89 tỷ đồng qu&#253; 1, tăng 41,27% so với c&#249;ng kỳ

VNEconomy Stock News - Tháng 4 16, 2021 - 9:43ch
<a href="https://vneconomy.vn/aaa-bao-lai-89-ty-dong-quy-1-tang-4127-so-voi-cung-ky-20210416213553686.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/258811565085159424/2021/4/16/aaa-1618583700221866867891-0-0-767-1366-crop-16185837046771492795802.jpg" /></a>Về kế hoạch kinh doanh quý 2/2021, HĐQT AAA đã thông qua chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 120 tỷ đồng, tăng lần lượt 138,05% và 162,16% so với cùng kỳ năm ngoái
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

AAA b&#225;o l&#227;i 89 tỷ đồng qu&#253; 1, tăng 41,27% so với c&#249;ng kỳ

VNEconomy Stock News - Tháng 4 16, 2021 - 9:43ch
<a href="https://vneconomy.vn/aaa-bao-lai-89-ty-dong-quy-1-tang-4127-so-voi-cung-ky-20210416213553686.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/258811565085159424/2021/4/16/aaa-1618583700221866867891-0-0-767-1366-crop-16185837046771492795802.jpg" /></a>Về kế hoạch kinh doanh quý 2/2021, HĐQT AAA đã thông qua chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 120 tỷ đồng, tăng lần lượt 138,05% và 162,16% so với cùng kỳ năm ngoái
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

AAA b&#225;o l&#227;i 89 tỷ đồng qu&#253; 1, tăng 41,27% so với c&#249;ng kỳ

VNEconomy Stock News - Tháng 4 16, 2021 - 9:43ch
<a href="https://vneconomy.vn/aaa-bao-lai-89-ty-dong-quy-1-tang-4127-so-voi-cung-ky-20210416213553686.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/258811565085159424/2021/4/16/aaa-1618583700221866867891-0-0-767-1366-crop-16185837046771492795802.jpg" /></a>Về kế hoạch kinh doanh quý 2/2021, HĐQT AAA đã thông qua chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 120 tỷ đồng, tăng lần lượt 138,05% và 162,16% so với cùng kỳ năm ngoái
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Chuyển nhượng dự &#225;n Nhơn Đức, Vạn Ph&#225;t Hưng dự kiến l&#227;i r&#242;ng gấp 5 lần trong năm 2021

VNEconomy Stock News - Tháng 4 16, 2021 - 7:48ch
<a href="https://vneconomy.vn/chuyen-nhuong-du-an-nhon-duc-van-phat-hung-du-kien-lai-rong-gap-5-lan-trong-nam-2021-20210416181316327.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/258811565085159424/2021/4/16/pcnd1-1618571365152867554297-83-0-789-1256-crop-16185713730811630910002.jpg" /></a>Công ty đang tìm kiếm đối tác để hợp tác hoặc chuyển nhượng lại một phần hoặc toàn bộ dự án Nhơn Đức mở rộng còn lại, quy mô 22,8ha
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Chuyển nhượng dự &#225;n Nhơn Đức, Vạn Ph&#225;t Hưng dự kiến l&#227;i r&#242;ng gấp 5 lần trong năm 2021

VNEconomy Stock News - Tháng 4 16, 2021 - 7:48ch
<a href="https://vneconomy.vn/chuyen-nhuong-du-an-nhon-duc-van-phat-hung-du-kien-lai-rong-gap-5-lan-trong-nam-2021-20210416181316327.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/258811565085159424/2021/4/16/pcnd1-1618571365152867554297-83-0-789-1256-crop-16185713730811630910002.jpg" /></a>Công ty đang tìm kiếm đối tác để hợp tác hoặc chuyển nhượng lại một phần hoặc toàn bộ dự án Nhơn Đức mở rộng còn lại, quy mô 22,8ha
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Chuyển nhượng dự &#225;n Nhơn Đức, Vạn Ph&#225;t Hưng dự kiến l&#227;i r&#242;ng gấp 5 lần trong năm 2021

VNEconomy Stock News - Tháng 4 16, 2021 - 7:48ch
<a href="https://vneconomy.vn/chuyen-nhuong-du-an-nhon-duc-van-phat-hung-du-kien-lai-rong-gap-5-lan-trong-nam-2021-20210416181316327.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/258811565085159424/2021/4/16/pcnd1-1618571365152867554297-83-0-789-1256-crop-16185713730811630910002.jpg" /></a>Công ty đang tìm kiếm đối tác để hợp tác hoặc chuyển nhượng lại một phần hoặc toàn bộ dự án Nhơn Đức mở rộng còn lại, quy mô 22,8ha
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Chuyển nhượng dự &#225;n Nhơn Đức, Vạn Ph&#225;t Hưng dự kiến l&#227;i r&#242;ng gấp 5 lần trong năm 2021

VNEconomy Stock News - Tháng 4 16, 2021 - 7:48ch
<a href="https://vneconomy.vn/chuyen-nhuong-du-an-nhon-duc-van-phat-hung-du-kien-lai-rong-gap-5-lan-trong-nam-2021-20210416181316327.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/258811565085159424/2021/4/16/pcnd1-1618571365152867554297-83-0-789-1256-crop-16185713730811630910002.jpg" /></a>Công ty đang tìm kiếm đối tác để hợp tác hoặc chuyển nhượng lại một phần hoặc toàn bộ dự án Nhơn Đức mở rộng còn lại, quy mô 22,8ha
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

T&#226;n Cảng S&#224;i G&#242;n v&#224; Viettel k&#253; thỏa thuận hợp t&#225;c to&#224;n diện

VNEconomy Stock News - Tháng 4 16, 2021 - 7:37ch
<a href="https://vneconomy.vn/tan-cang-sai-gon-va-viettel-ky-thoa-thuan-hop-tac-toan-dien-20210416191009419.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/258811565085159424/2021/4/16/le-ky-ket-hop-tac-toan-dien-giua-tong-cong-ty-tan-cang-sai-gon-va-viettel-1618574777840769943012-62-0-391-586-crop-16185747862301116651556.jpg" /></a>Hai doanh nghiệp đã thông nhất hợp tác trên 3 lĩnh vực chính, gồm: lĩnh vực công nghệ thông tin, dịch vụ logistics và các lĩnh vực khác
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

T&#226;n Cảng S&#224;i G&#242;n v&#224; Viettel k&#253; thỏa thuận hợp t&#225;c to&#224;n diện

VNEconomy Stock News - Tháng 4 16, 2021 - 7:37ch
<a href="https://vneconomy.vn/tan-cang-sai-gon-va-viettel-ky-thoa-thuan-hop-tac-toan-dien-20210416191009419.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/258811565085159424/2021/4/16/le-ky-ket-hop-tac-toan-dien-giua-tong-cong-ty-tan-cang-sai-gon-va-viettel-1618574777840769943012-62-0-391-586-crop-16185747862301116651556.jpg" /></a>Hai doanh nghiệp đã thông nhất hợp tác trên 3 lĩnh vực chính, gồm: lĩnh vực công nghệ thông tin, dịch vụ logistics và các lĩnh vực khác
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

T&#226;n Cảng S&#224;i G&#242;n v&#224; Viettel k&#253; thỏa thuận hợp t&#225;c to&#224;n diện

VNEconomy Stock News - Tháng 4 16, 2021 - 7:37ch
<a href="https://vneconomy.vn/tan-cang-sai-gon-va-viettel-ky-thoa-thuan-hop-tac-toan-dien-20210416191009419.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/258811565085159424/2021/4/16/le-ky-ket-hop-tac-toan-dien-giua-tong-cong-ty-tan-cang-sai-gon-va-viettel-1618574777840769943012-62-0-391-586-crop-16185747862301116651556.jpg" /></a>Hai doanh nghiệp đã thông nhất hợp tác trên 3 lĩnh vực chính, gồm: lĩnh vực công nghệ thông tin, dịch vụ logistics và các lĩnh vực khác
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

T&#226;n Cảng S&#224;i G&#242;n v&#224; Viettel k&#253; thỏa thuận hợp t&#225;c to&#224;n diện

VNEconomy Stock News - Tháng 4 16, 2021 - 7:37ch
<a href="https://vneconomy.vn/tan-cang-sai-gon-va-viettel-ky-thoa-thuan-hop-tac-toan-dien-20210416191009419.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/258811565085159424/2021/4/16/le-ky-ket-hop-tac-toan-dien-giua-tong-cong-ty-tan-cang-sai-gon-va-viettel-1618574777840769943012-62-0-391-586-crop-16185747862301116651556.jpg" /></a>Hai doanh nghiệp đã thông nhất hợp tác trên 3 lĩnh vực chính, gồm: lĩnh vực công nghệ thông tin, dịch vụ logistics và các lĩnh vực khác
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Phạt 550 triệu đồng một c&#225; nh&#226;n v&#236; thao t&#250;ng cổ phiếu TAR

VNEconomy Stock News - Tháng 4 16, 2021 - 6:32ch
<a href="https://vneconomy.vn/phat-550-trieu-dong-mot-ca-nhan-vi-thao-tung-co-phieu-tar-20210416182840712.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/258811565085159424/2021/4/16/screen-shot-2021-04-16-at-6-08-17-pm-16185723997791866160040-0-34-277-527-crop-16185724186341511839184.png" /></a>Uỷ ban chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt ông Nguyễn Quang Vinh 550 triệu đồng vì những hành vi thao túng cổ phiếu TAR
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Trang