DVCSpeculator
DVCSpeculator
22/08/2012 5:36:00 CH
Chỉ điều chỉnh tỷ lệ giải ngân, không loại CP Bank ra khỏi danh mục

2 phiên gần đây thị trường đều lan truyền thông tin các CTCK đều loại các cổ phiếu NHTM ra khỏi danh mục Margin và danh mục tài sản đảm bảo. Nhưng MBS từ 22/8/2012 sẽ chỉ điều chỉnh giảm tỷ lệ giải ngân theo thông báo cụ thể như sau:

 

Kính gửi Quý Khách hàng!

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) trân trọng thông báo về việc điều chỉnh tỷ lệ giải ngân các mã cổ phiếu ngân hàng trong danh mục dịch vụ tài chính, cụ thể như sau:

STT

Mã Chứng khoán

Tỷ lệ giải ngân hiện tại

Tỷ lệ giải ngân mới

Margin, Margin+

BCC+

Margin, Margin+

BCC+

1

ACB

40%

40%

20%

20%

2

CTG

55%

50%

30%

30%

3

EIB

60%

60%

30%

30%

4

MBB

 

60%

 

40%

5

SHB

 

60%

 

30%

6

STB

60%

60%

30%

30%

7

VCB

40%

40%

30%

30%

Điều chỉnh tỷ lệ giải ngân đối với các mã chứng khoán trên có hiệu lực kể từ ngày 22/08/2012.

Trân trọng!

 

Dương Văn Chung

Cập Nhật 2
11:22 10/12/2014

Cập nhật
10:48 09/12/2014